Byty Podnájom

Hľadáte si podnájom, alebo chcete ponúknuť byt do podnájmu? Môžete na to využiť sekciu Byty na prenájom. Do tejto sekcie je možné okrem inzerátov týkajúcich sa prenájmu bytu umiestniť aj inzeráty typu “hľadám podnájom” / “ponúkam podnájom”. Pokiaľ máte záujem byt kúpiť, navštívte sekciu byty na predaj.


Rýchly prístup na najhľadanejšie lokality:

Podnájom - celé Slovensko

Prezeranie všetkých inzerátov s ponukou bytov na prenájom a podnájom:
» Byty na prenájom, podnájom

Vloženie inzerátu hľadám podnájom / ponúkam podnájom:
» Vložiť inzerát - byty prenájom, podnájom

Podnájom vs. prenájom bytu

Pojmy podnájom a nájom (prenájom) bytu presne definuje Občiansky zákonník.

Nájom bytu vzniká vtedy, keď prenajímateľ na základe nájomnej zmluvy prenecháva nájomcovi byt do užívania, za dohodnuté nájomné. (Občiansky zákonník § 685)

Podnájom bytu vzniká, ak nájomca prenechá prenajatý byt alebo jeho časť do podnájmu podnájomníkovi. Toto je možné len s písomným súhlasom prenajímateľa. (Občiansky zákonník § 719)

Slová podnájom a prenájom bytu sú často zamieňané a považované za synonymá v sekcii Byty na prenájom preto môžete nájsť inzeráty ako na prenájom, tak aj na podnájom bytu.

Najnovšie inzeráty na bytypredaj.sk: