Byty Trebišov - predaj

Inzercia bytov na predaj v Trebišove (TV).
Byty na predaj v Trebišove ako aj mestách okresu Trebišov (Čierna nad Tisou, Kráľovský Chlmec, Sečovce).

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Byty na predaj v okolí okresu Trebišov:
Byty Michalovce · Byty Vranov nad Topľou · Byty Košice - okolie · Byty Sobrance
Byty Košice · Novostavby nové byty Košice
Byty na prenájom a podnájom v Trebišove
Trebišov prenájom bytov ponuka

Počet inzerátov: 124 v sekcii “Byty Trebišov - predaj”

Stránky: [13] 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 … 1 »

 1. 124
  DRAŽBA. Rodinný dom s veľkým pozemkom. Čeľovce, okres Trebišov, 6662 m2

  Rodinný dom s. č. 66, je postavený na parcele KN - C č. 287, v katastrálnom území Čeľovce, okres Trebišov. Rodinný dom je postavený na hlavnej ulici obce, v blízkosti je zastávka autobusovej dopravy, v lokalite zastavanej rodinnými domami, v rovinatom teréne, s prístupom z verejnej spevnenej komunikácie. Rodinný dom pozostáva z pôvodného domu z roku 1940 a z prístavby prednej časti domu z roku 1970, podľa potvrdenia Obecného úradu Čeľovce v prílohe znaleckého posudku. Rodinný dom bol čiastočne rekonštruovaný v roku 2010 laminátové podlahy, kotol UK a bojler, v roku 2012 plastové okná a vstupné dvere. Príslušenstvom rodinného domu je hospodárska budova za rodinným domom, ploty, studňa, altánok a vonkajšie úpravy. Dom má jedno nadzemné podlažie a čiastočné podzemné podlažie, manzardovú strechu s drevenou konštrukciou. V 1. podzemnom podlaží je jedna miestnosť pivnice s kotlom na plyn, elektrickým zásobníkovým ohrievačom teplej vody a domácou vodárňou. V 1. nadzemnom podlaží sa nachádza zádverie, hala, 3 izby, kúpeľňa, WC, obývacia izba, kuchyňa, špajza a detská izba. Dom je postavený na základových pásoch betónových, s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné a obvodové konštrukcie sú kamenné v podzemnom podlaží, hrúbky do 60 cm, a murované prevažne z pórobetónových tvárnic v nadzemnom podlaží hrúbky 40 cm. Priečky sú murované z tehál hrúbky 150 mm. Stropná konštrukcia nad podzemným aj nadzemným podlažím je drevená trámová. Strecha je manzardová s drevenou väznicovou konštrukciou, s krytinou z azbestocementových šablón. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Ostatné klampiarske konštrukcie parapetov sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia omietka stien je brizolitová, s kamenným obkladom sokla. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Vnútorné keramické obklady v kúpeľni a za kuchynskou linkou. Vnútorné dvere sú hladké, plné v oceľových zárubniach, vonkajšie dvere sú nové plastové. Okná sú nové plastové s horizontálnymi hliníkovými žalúziami. Podlahy sú laminátové, v kúpeľni je keramická dlažba. Vykurovanie je ústredné, kotlom na plyn, v izbách sú oceľové panelové radiátory s regulačnými ventilmi. Elektrická energia je svetelná i motorická. Zdrojom vody je vlastná studňa s domácou vodárňou v pivnici. Odpad je zvedený do žumpy. V rodinnom dome je rozvod studenej a teplej vody. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač. V dome je rozvod plynu ku kotlu a ku sporáku. Zo zariaďovacích predmetov sa v dome nachádzajú smaltovaná vaňa, umývadlo a záchod splachovací, pákové vodovodné batérie. Kuchynská linka je na báze dreva dl. 3,0 m, s nerezovým dvojitým drezom, pákovou vodovodnou batériou, keramický obklad za linkou, plynový sporák, odsávač pár. 1. podzemné podlažie: Rodinný dom je čiastočne podpivničený pod pôvodnou časťou domu, so vstupom cez schodisko z dvora. Steny sú kamenné, s hrúbkou do 60 cm, strop je drevený trámový s viditeľnými trámami. Podlaha nie je, omietky sú vápenné hrubé. Okno je drevené jednoduché, dvere sú drevené rámové. Dispozíciu tvorí jedna miestnosť pivnice - kotolňa, v ktorej sa nachádza kotol na plyn, zásobníkový ohrievač teplej vody a domáca vodáreň. Rozvod elektrickej energie svetelnej a motorickej. Rozvod teplej a studenej vody, rozvod plynu. 1. nadzemné podlažie: Dispozícia 1. nadzemného podlažia: zádverie, hala, 3 izby, kúpeľňa, WC, obývacia izba, kuchyňa, špajza, detská izba. Murivo je prevažne pórobetónové hrúbky 40 cm, priečky sú z tehál hr. 150 mm. Stropná konštrukcia je drevená trámová s rovným podhľadom. Vonkajšie omietky sú brizolitové, obklad sokla kamennými doskami. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, keramický obklad kúpeľne a za kuchynskou linkou. V zádverí a v hale je drevený obklad stien. Povrchy podláh sú laminátové, a keramická dlažba v kúpeľni. Okná sú plastové s horizontálnymi žalúziami. Vnútorné dvere sú hladké plné. Vykurovanie je ústredné, kotlom na plyn, s oceľovými panelovými radiátormi s regulačnými ventilmi. Teplá voda je zabezpečená elektrickým zásobníkom v pivnici, rozvod teplej a studenej vody pozinkovanými rúrkami. Dom je pripojený na elektrickú sieť svetelnú a motorickú. V kúpeľni je smaltovaná vaňa, keramické umývadlo, pákové vodovodné batérie, splachovací záchod. V kuchyni je linka na báze dreva dĺžky 3,0 m, nerezový dvojitý drez, páková vodovodná batéria, plynový sporák, odsávač pár. Hospodárska budova Hospodárska budova za rodinným domom slúži pre hospodárske zvieratá. Murivo je kamenné hrúbky do 50 cm. Základy sú betónové bez podmurovky. Strecha je sedlová s krytinou z azbestocementových šablón, bez klampiarskych konštrukcii. Vonkajšie omietky sú vápenné hrubé, vnútorné omietky sú vápenné hrubé. Podlahy sú hrubé betónové. Dvere sú drevené rámové. Okná sú oceľové jednoduché. Rozvod elektrickej energie svetelnej. Pozemok Predmetom ohodnotenia sú pozemky v zastavanom území obce Čeľovce s počtom obyvateľov do 5000, zastavané rodinným domom s príslušenstvom, v lokalite zastavanej rodinnými domami so štandardným vybavením. Dopravné spojenie obce je autobusovou dopravou, doprava do mesta je vyhovujúca. Pozemky sú situované v rovinatom teréne, s možnosťou napojenia na inžinierske siete: elektrická energia a plyn. Povyšujúcim faktorom je veľká výmera pozemkov. Negatívne účinky okolia na pozemok nie sú. Altánok Vedľa domu na parcele č. 288 je postavený altánok, s podlahou zo zámkovej dlažby, s drevenou konštrukciou a strechou, realizovaný v roku 2012. Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na t. č. : 0944/167 668. Ing. Viktor Božek

 2. 123
  Dvojizbový byt Čiernej n. Tisou na predaj

  Ponúkame na predaj družstevný dvojizbový byt s balkónom s rozlohou 65 m2 v Čiernej nad Tisou. Byt sa nachádza na 5. poschodí panelovej bytovky. V byte sú nové plávajúce podlahy v izbách kuchyni a chodbe, pri vchodových dverách je keramická dlažba. V každej miestnosti je nová maľovka, ozdobné lišty po obvodoch stropov, v kuchyni je nová kuchynská linka, antikorový drez, okolie linky vykachličkované, nad kuchynskou linkou bodové svetlá, nové jadro, kúpeľňa a WC keramická dlažba a obklady, posuvné drevené dvere, nové moderné vypínače a zástrčky. Na každom medziposchodí v bytovom dome je balkón s novými plastovými oknami, bytovka má vlastnú kotolňu. Príjemní susedia, slušný a čistý vchod sú samozrejmosť. Viac informácií na 0949 171 675.

 3. 122
  Dražba. Rodinný dom, Trebišov, ul. Paričovská, 1348 m2

  Predmetom dražby sú nehnuteľnosti - rodinný dom s. č. 293 postavený na parc. č. 731/1 (právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 293 je evidovaný na LV č. 1393), v k. ú. Trebišov, okres Trebišov zapísaný na LV č. 1392, v spoluvlastníckom podiele 1/1 a pozemky registra „C“ na parcele č. 731/1 (právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 731/1 je evidovaný na LV č. 1392) a 732/1 v k. ú. Trebišov, okres Trebišov, zapísaný na LV č. 1393, v spoluvlastníckom podiele 1/1. Rodinný dom č. s. 293 v katastrálnom území Trebišov je situovaný v zástavbe rodinných domov, v rovinatom teréne, s prístupom po verejných spevnených komunikáciách. Dom bol napojený na inžinierske siete: verejný vodovod, kanalizácia, plynovod a elektrická energia (pri obhliadke bolo zistené, že dom je odpojený od týchto sieti). Dom bol do roku 2012 využívaný na bývanie, od vtedy je neobývaný. Dom pozostáva z dvoch nadzemných podlaží a jedného podzemného podlažia, čiastočného. Dom má pultovú strechu. V podzemnom podlaží sa nachádza pivnica a schodisko. V 1. nadzemnom podlaží sa nachádza predsieň so schodiskom, chodba, dve izby, kuchyňa, špajza, kúpeľňa, WC, kuchyňa s komorou. V 2. nadzemnom podlaží sú 2 izby, hala so schodiskom, kúpeľňa, loggia a balkón. Podľa potvrdenia Mesta Trebišov, dom bol daný do užívania v roku 1991. Základy - sú betónové s vodorovnou hydroizoláciou, suterén osadený v hĺbke 1,5 m bez zvislej izolácie. Zvislé nosné a obvodové konštrukcie sú - v suteréne betónové hr. 50 cm, v 1.NP murované z tehál hr. 45 cm, v 2.NP murované z pórobetónových tvárnic hrúbky 30 cm. Priečky sú murované z tehál hrúbky 150 mm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú monolitické železobetónové, s rovným podhľadom. Strecha je pultová s drevenou konštrukciou, s krytinou z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Výplne otvorov - okná sú drevené dvojité s hliníkovými horizontálnymi žalúziami, vonkajšie dvere sú drevené, vnútorné dvere sa neuvažujú. Vonkajšia omietka stien je škrabaná brizolitová. Sokel je obložený keramickým obkladom z dvoch strán domu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Podlahy sú betónové s cementovým poterom, povrchové úpravy podláh sa neuvažujú. Vnútorné rozvody - vzhľadom k tomu, že dom bol napojený na všetky inžinierske siete, sú uvažované rozvody studenej vody, elektrickej energie svetelnej a motorickej, plynu a kanalizácie. V podzemnom podlaží sa nachádza pivnica a schodisko. Základy - sú betónové s vodorovnou hydroizoláciou, suterén osadený v hĺbke 1,5 m bez zvislej izolácie. Zvislé nosné a obvodové konštrukcie sú - v suteréne betónové hr. 50 cm. Priečky sú murované z tehál hrúbky 150 mm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú monolitické železobetónové, s rovným podhľadom. Výplne otvorov - okná sú jednoduché oceľové. Vonkajšia omietka stien je škrabaná brizolitová. Sokel je obložený keramickým obkladom z dvoch strán domu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Podlahy sú betónové, povrchové úpravy podláh sa neuvažujú. Schodisko s povrchovou úpravou cementovým poterom. Vnútorné rozvody - vzhľadom k tomu, že dom bol napojený na všetky inžinierske siete, sú uvažované rozvod elektrickej energie svetelnej a kanalizácie. V 1. nadzemnom podlaží sa nachádza predsieň so schodiskom, chodba, dve izby, kuchyňa, špajza, kúpeľňa, WC, kuchyňa s komorou. Základy - sú betónové s vodorovnou hydroizoláciou, suterén osadený v hĺbke 1,5 m bez zvislej izolácie. Zvislé nosné a obvodové konštrukcie sú - v 1.NP murované z tehál hr. 45 cm. Priečky sú murované z tehál hrúbky 150 mm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú monolitické železobetónové, s rovným podhľadom. Strecha je pultová s drevenou konštrukciou, s krytinou z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Výplne otvorov - okná sú drevené dvojité s horizontálnymi žalúziami, vonkajšie dvere sú drevené, vnútorné dvere sa neuvažujú. Vonkajšia omietka stien je škrabaná brizolitová. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Podlahy sú betónové, povrchové úpravy podláh sa neuvažujú. Vnútorné rozvody - vzhľadom k tomu, že dom bol napojený na všetky inžinierske siete, sú uvažované rozvody studenej vody, elektrickej energie svetelnej a motorickej, plynu a kanalizácie. V 2. nadzemnom podlaží sú 2 izby, hala so schodiskom, kúpeľňa, loggia a balkón. Zvislé nosné a obvodové konštrukcie sú - v 2.NP murované z pórobetónových tvárnic hrúbky 30 cm. Priečky sú murované z tehál hrúbky 150 mm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú monolitické železobetónové, s rovným podhľadom. Ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Výplne otvorov - okná sú drevené dvojité s horizontálnymi žalúziami, vnútorné dvere sa neuvažujú. Vonkajšia omietka stien je škrabaná brizolitová. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Podlahy sú betónové, povrchové úpravy podláh sa neuvažujú. Vnútorné rozvody - vzhľadom k tomu, že dom bol napojený na všetky inžinierske siete, sú uvažované rozvody studenej vody, elektrickej energie svetelnej, a kanalizácie. Pozemok Predmetom ohodnotenia sú pozemky v zastavanom území okresného mesta Trebišov, zastavané rodinným domom s príslušenstvom, v lokalite zastavanej rodinnými domami. Pozemok je umiestnený s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete: verejný vodovod a kanalizácia, elektrická energia, plyn. Negatívne účinky okolia na pozemok nie sú. Pozemky sa nachádzajú v chránenom ložiskovom území, keďže na nich neprebieha výkon banskej činnosti, zohľadňuje sa v koeficiente intenzity využitia. Povyšujúcim faktorom je výmera pozemkov. Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na t. č. : 0944/167 668. Ing. Viktor Božek

 4. 121
  Dražba. Rodinný Dom, Kráľovský Chlmec, okres Trebišov, 595 m2

  Predmetom dražby sú nehnuteľnosti - rodinný dom s. č. 163 postavený na parc. č. 1293/4, v k. ú. Kráľovský Chlmec, okres Trebišov, zapísaný na LV č. 171, v spoluvlastníckom podiele 1/1, pozemok registra „C“ na parcele č. 1293/4, 1293/5 a 1294/1 v k. ú. Kráľovský Chlmec, okres Trebišov, zapísaný na LV č. 171, v spoluvlastníckom podiele 1/1 a pozemok registra „C“ na parcele č. 1293/6 v k. ú. Kráľovský Chlmec, okres Trebišov, zapísaný na LV č. 3325, v spoluvlastníckom podiele 1/1. Rodinný dom s. č. 163 v katastrálnom území Kráľovský Chlmec sa nachádza mimo hlavných ulíc, v lokalite zastavanej rodinnými domami, v rovinatom teréne, s prístupom z verejnej komunikácie po spevnených plochách. Rodinný dom je samostatne stojaci, s dvoma samostatnými bytmi. Rozdelenie nehnuteľnosti bolo realizované na základe geometrického plánu č. 34872728-053/99 geodézia Beláz, 076 52 M. Horeš 4/4. Predmetom je zadná časť rodinného domu s jednou bytovou jednotkou. Predmetná časť domu je napojená na verejné siete: elektrická energia, vodovod a kanalizácia. Možnosť napojenia aj na rozvod plynu. Predmetná časť domu je dvojpodlažná, s jedným nadzemným podlažím a čiastočným podpivničením. Podľa Listiny o vydaní súpisného a orientačného čísla Mesta Kráľovský Chlmec bol rodinný dom postavený pred rokom 1976. Podľa vyhlásenia majiteľa bol postavený v roku 1960-1962. Konštrukčné a materiálové vyhotovenie zodpovedá tomuto obdobiu. Dom bol v roku 2013 rekonštruovaný - výmena pôvodných dvojitých okien za drevené s izolačným dvojsklom v dvoch izbách a v kuchyni, výmena obkladov a dlažieb v kúpeľni, keramická dlažba v kuchyni, laminátová podlaha v jednej izbe, realizácia betónového múrika pred vstupom. Dom je postavený na základových pásoch betónových s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované prevažne z pórobetónových tvárnic, celkovej hrúbky 40 cm. Vodorovné nosné konštrukcie nad podzemným podlažím sú železobetónové monolitické, nad nadzemným podlažím sú drevené trámové s rovným podhľadom. Priečky sú murované z tehál. Strecha je manzardová, s drevenou väznicovou konštrukciou, s krytinou pálenou škridlovou na latovaní, s pozinkovanými klampiarskymi konštrukciami strechy a parapetmi. Vonkajšie omietky sú vápenné škrabané. Vnútorné omietky stien a stropov sú vápenné hladké. V kúpeľni s WC je keramický obklad. Povrchy podláh: v izbách sú prevažne drevené palubovky, podlaha v kúpeľni s WC a v kuchyni je z keramickej dlažby. Vnútorné dvere sú prevažne hladké. Okná sú drevené, pôvodné dvojité a nové s izolačným dvojsklom. Vykurovanie v čase obhliadky nebolo realizované. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Kanalizácia je zvedená do verejnej kanalizácie. Zdrojom vody je verejný vodovod. V rodinnom dome je rozvod studenej a teplej vody. Zdroj teplej vody v čase obhliadky nebol osadený. Zo zariaďovacích predmetov sa v dome nachádza smaltovaná vaňa, bežná sprchovacia vodovodná batéria, záchod splachovací, v kuchyni je kuchynská linka na báze dreva dĺžky 2,8 m, nerezový drez, bežná vodovodná batéria. 1. Podzemné podlažie: rodinný dom je čiastočne podpivničený v časti pod dvoma zadnými izbami, s prístupom po betónových schodoch z predsiene nadzemného podlažia. Podzemné podlažie tvorí dve miestnosti pivnice a schodisko. Murivo je murované prevažne z kameňa, stropná konštrukcia je monolitická železobetónová s rovným podhľadom, podlahy sú betónové hrubé, omietky sú vápenné. Okná sú oceľové jednoduché, dvere sú drevené zvlakové. Rozvod elektroinštalácie. 1. Nadzemné podlažie: 1. nadzemné podlažie tvoria 3 izby, kuchyňa s jedálňou, chodba, predsieň, kúpeľňa s WC. Murivo je prevažne pórobetónové hrúbky 40 cm, priečky sú tehlové. Stropná konštrukcia je drevená trámová s rovným podhľadom. Vonkajšie omietky sú vápenné škrabané. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Vnútorné obklady sú: keramické v kúpeľni s WC. Povrchy podláh: v izbách sú prevažne drevené palubovky, v jednej zadnej izbe je laminátová podlaha, v jedálni a v kúpeľni s WC je podlaha z keramickej dlažby. V dome sú drevené okná - pôvodné drevené dvojité a nové s izolačným dvojsklom. Vnútorné dvere sú hladké. V dome je rozvod teplej a studenej vody. Zdrojom teplej vody nie je osadený. Kanalizácia z kúpeľne, WC a kuchyne je zvedená plastovým potrubím do verejnej siete. Zariaďovacie predmety: smaltovaná vaňa bežná sprchová batéria, splachovací záchod, kuchynská linka na báze dreva dĺžky 2,8 m, nerezový drez, bežná vodovodná batéria. Pozemok Predmetom je pozemok v zastavanom území mesta, zastavaný rodinným domom s príslušenstvom so štandardným vybavením v meste Kráľovský Chlmec s počtom obyvateľov 8000, v lokalite vhodnej na bývanie. Pozemok je umiestnený s možnosťou napojenia na inžinierske siete: elektrická energia, voda, kanalizácia a plyn. Doprava v okolí nehnuteľnosti je autobusovou dopravou. Ponižujúcim faktorom je spoločná prístupová cesta k rodinnému domu. Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na t. č. : 0944/167 668. Ing. Viktor Božek

 5. 120
  Dražba. Rodinný dom s garážou, Veľké Trakany, okres Trebišov, 1813 m2

  Rodinný dom s. č. 190, postavený na parcele KN - C č. 651, v katastrálnom území Veľké Trakany, okres Trebišov je postavený v zástavbe rodinných domov, v rovinatom teréne, s prístupom po verejných spevnených komunikáciách. Dom je trojpodlažný s pultovou strechou, vrátane čiastočného podpivničenia. V 1. podzemnom podlaží - v suteréne je pivnica s kotlom na plyn. V 1. nadzemnom podlaží - prízemí sa nachádza chodba so schodiskom, 2 izby, kuchyňa, špajz s kuchynskou linkou, kúpeľňa s WC, práčovňa. V 2. nadzemnom podlaží sú 2 izby, obývacia chodba a sklad. Podľa predloženého kolaudačného rozhodnutia, dom bol daný do užívania v roku 1980. Vnútorné dvere sú pôvodné dyhované, plné i čiastočne zasklené, v oceľových zárubniach. Podlahy sú z PVC a z keramickej dlažby. Dom je postavený na základových pásoch betónových s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné a obvodové konštrukcie sú murované z pórobetónových tvárnic hrúbky 400 mm, v 1.PP je murivo kamenné hr. 600 mm. Priečky sú murované z tehál hrúbky 150 mm. Stropná konštrukcia je monolitická železobetónová doska, s rovným podhľadom v 1. PP a v 1. NP. V 2. NP je strop drevený trámový s rovným podhľadom. Strecha je pultová s drevenou strešnou konštrukciou, s krytinou z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia omietka stien je škrabaná brizolitová, keramický obklad sokla. Vykurovanie je ústredné, kotlom na plyn. Elektrická energia je svetelná i motorická. Zdrojom vody je verejný vodovod. Odpad je zvedený do murovanej žumpy, toho času je nefunkčná. V rodinnom dome je rozvod studenej a teplej vody. Zdrojom teplej vody je plynový zásobníkový ohrievač. Zo zariaďovacích predmetov sa v dome nachádzajú 2 smaltované vane, umývadlo a záchod splachovací, pákové a bežné vodovodné batérie. Kuchynská linka je na báze dreva dl. 2,8 m, s nerezovým drezom, bežnou vodovodnou batériou, keramický obklad za linkou, plynový sporák. 1. Podzemné podlažie: Rodinný dom je čiastočne podpivničený. Suterén - 1. PP je murovanej kamennej konštrukcie, s hrúbkou obvodových stien 60 cm, strop je železobetónová monolitická doska s rovným podhľadom. Schodisko je jednoramenné, železobetónové, monolitické, bez povrchovej úpravy. Podlaha je betónová hrubá, omietky nie sú, iba cementový špric. Vonkajšia fasáda je obložená keramickým obkladom vo výške sokla. Dispozíciu tvorí jedna miestnosť pivnice bez priečok, s kotlom na plyn. Rozvod vody, kanalizácie, plynu, elektrickej energie svetelnej a ústredného kúrenia. 1. Nadzemné podlažie: Dispozícia 1. nadzemného podlažia - prízemia: chodba so schodiskom, 2 izby, kuchyňa, špajz - kde je kuchynská linka, kúpeľňa s WC, práčovňa. Bola zmenená dispozícia - predelením izby vedľa schodiska vznikla práčovňa, schodisko bolo realizované dvojramenné, v kúpeľni s WC nie je realizovaná predeľujúca priečka. Murivo je z pórobetónových tvárnic hrúbky 40 cm, priečky sú z tehál hr. 150 mm. Stropná konštrukcia je železobetónová monolitická doska s rovným podhľadom. Schodisko je dvojramenné, železobetónové, s povrchovou úpravou PVC. Vonkajšie omietky sú škrabané brizolitová. Vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké, za kuchynskou linkou, v kúpeľni s WC, v práčovni je keramický obklad stien do výšky 1,35 m. Na chodbe a na schodisku je drevený obklad steny výšky 1,1m. Povrchy podláh sú z PVC v obytných miestnostiach, a keramická dlažba v chodbe, v kuchyni, v kúpeľni s WC a v práčovni. Okná sú drevené dvojité. Vnútorné dvere sú dyhované plné i čiastočne zasklené. Vykurovanie je ústredné, kotlom na plyn, s vykurovacími liatinovými radiátormi, s regulačnými ventilmi. Teplá voda je zabezpečená plynovým zásobníkom v kúpeľni, rozvod teplej a studenej vody plastovými rúrkami. Dom je pripojený na elektrickú sieť svetelnú a motorickú. V kúpeľni s WC je smaltovaná vaňa, splachovací záchod a keramické umývadlo, pákové vodovodné batérie. V práčovni je smaltovaná vaňa s bežnou vodovodnou batériou, keramický obklad výšky 1,35m. V kuchyni je linka na báze dreva dĺžky 2,8 m, nerezový drez, bežná vodovodná batéria, plynový sporák. 2. Nadzemné podlažie: 2. nadzemné podlažie - poschodie, dispozične tvoria 2 izby, obytná chodba so schodiskom, sklad a balkón. Dispozícia bola zmenená oproti projektu tak, že obytná chodba vznikla nevymurovaním priečok, namiesto plánovanej kúpeľne je sklad a bol realizovaný balkón aj na juhozápadnej strane domu. Murivo je z pórobetónových tvárnic hrúbky 400 mm a priečky z tehál hrúbky 150 mm. Stropná konštrukcia je drevená trámová s rovným podhľadom. Vonkajšie omietky sú brizolitové. Vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké. Povrchy podláh sú z PVC v izbách a v obývacej chodbe, a v sklade je keramická dlažba. V dome sú drevené okná dvojité, dvere sú dyhované čiastočne zasklené. Kúrenie je ústredné, v izbách sa nachádzajú liatinové radiátory s regulačnými ventilmi. Rozvod elektrickej energie svetelnej. Garáž Stavba garáže s letnou kuchyňou je murovanej konštrukcie hrúbky 30 cm, realizovaná prevažne z pórobetónových tvárnic, na betónových základoch a betónovej podmurovke. Strecha je sedlová s drevenou konštrukciou krovu, s krytinou z azbestocementových šablón. Strop je drevený trámový s rovným podhľadom. Vonkajšie omietky sú brizolitové škrabané, vnútorné omietky sú vápenné hladké, keramický obklad v letnej kuchyni. Okná sú drevené dvojité, dvere dyhované, garážové vráta sú oceľové otváravé. Podlahy sú hrubé betónové v garáži a s povrchom PVC v letnej kuchyni. Rozvod elektrickej energie. V garáži je vybudovaná montážna jama s rozmermi 0,8*3,0 m. V letnej kuchyni sa nachádza elektrický sporák, sporák na tuhé palivo. Hospodárska budova Hospodárska budova je murovaná prevažne z pórobetónových tvárnic hrúbky 20 cn. Základy sú betónové bez podmurovky. Strecha je sedlová s krytinou z asfaltovej lepenky, bez klampiarskych konštrukcii. Podlahy sú hrubé betónové. Dvere sú drevené zvlakové. Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na t. č. : 0944/167 668. Ing. Viktor Božek Pozemok Predmetom je pozemok v zastavanom území obce Veľké Trakany, zastavané rodinným domom s príslušenstvom, v lokalite zastavanej rodinnými domami. Pozemok je umiestnený s možnosťou napojenia na inžinierske siete: elektrická energia, vodovod a plyn. Negatívne účinky okolia na pozemok nie sú.

 6. 119
  predam 2 izbovy dom v okr.trebisov

  PREDAM KOCKA POSCH.DOM VO VELKOM KAMENCI/OKR.TREBISOV..
  V OSOBNOM VLASTNI.

  DOM JE POSCHODOVY,7 IZBOVY+KUCHINA.+GARAZ S MONTAZNOU JAMOU .

  PODLAHA JE PARKETA.VODOVOD,USTREDNE KURENIE V TOM

  1 balkon 3/KRAT/1 metrovy
  1teras 6/krat/6 metrovy,na poschodi,na ktore sa otvaraju dvere,s poschodia

  VELKY DVOR+HOSPODARSKE BUDOVY.

  V ZAHRADE VELKY SKLENIK/TRI SKLA TREBA VYMENIT/

  .KAMENNE PIVNICE 2KS,,,+1 PIVNICA V KOMORE.

  KU DOMU ESTE FUNKCNA STUDNA

  V ZAHRADE VELA OVOCNYCH STROMOV,/HRUSKA,VISNA ,MARHULE,BROSKYNE,MALINA

  .DARUJEME ESTE KU TOMU PODU/TO TREBA VYCISTIT/.
  OKREM OVOCNYCH STROMOV 5 RIADKOV

  VINICE/PRIBL.ROCNE 200LITR.VINA/.

  DOM JE V PEKNOM PROSTREDI,V CENTRE DEDINY,
  POD KAMENECKYM HRADOM.
  OD MADARSKAEJ HRANICI 3 KM.
  TOKAJSKA OBLAST/VINICKY/8 KM.
  DOM JE 10m//krat 10 metrov
  hospodarske budovy 5 miestnos.-/18mkrat5 metr.
  3 nadvoria -7m/krat/15 metr……7/krat/10….7m/krat/20metr.

  VHODNE AJ NA PODNIKANIE,NAKOLKO MA AJ ZO ZADU ,AJ Z PREDU VCHOD.

  NEHNUTELNOST PREDAME POD CENOU.
  MOBIL.CISLO+421 905 288 864,alebo 0905 399 576

 7. 118
  PREDAM DVOJIZBOVY BYT V SECOVCIACH

  Predam dvojizbovy byt v secovciach na snp kompletne zariadeny na 6 poschodi s balkonom a vytahom. cena dohodou

 8. 117
  predam 2 izbovy byt v Secovciach

  Predam 2 isbovy byt v Secovcich na snp . na 6 poschodi.Kompletne zariadeny s balkonom a vytahom. nezrekonstruovany .cena dohodou
  [email protected]

 9. 116
  Predám dvojizbový byt s balkónom v Čiernej nad Tisou

  Ponúkame na predaj družstevnýdvojizbový byt s balkónom s rozlohou 65 m2 v Čiernej nad Tisou. Byt sa nachádza na 5. poschodí panelovej bytovky. V byte sú nové plávajúce podlahy v izbách kuchyni a chodbe, pri vchodových dverách je keramická dlažba. V každej miestnosti je nová maľovka, ozdobné lišty po obvodoch stropov, v kuchyni je nová kuchynská linka v záruke, antikorový drez, okolie linky vykachličkované, nad kuchynskou linkou bodové svetlá, nové jadro, kúpeľňa a WC keramická dlažba a obklady, posuvné drevené dvere, nové moderné vypínače a zástrčky. Na každom medziposchodí v bytovom dome je balkón s novými plastovými oknami, bytovka má vlastnú kotolňu. Príjemní susedia, slušný a čistý vchod sú samozrejmosť. Cena 8 000,- €. Viac informácií na 0949 171 675.

 10. 115
  preedám 2izb.byt

  predám 2izb.byt v centre mesta Trebišov./ul.tržná/Byt sa nachádza na 2.posch.Byt je vykurovaný plynom,bytovka zateplena,plastove okna.Rozloha bytu 54m2.Cena 23000eur/možná dohoda/0907588644

Stránky: [13] 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 … 1 »

Hľadáte, alebo ponúkate byt na predaj, prenájom, či podnájom?
Vložte svoj inzerát do sekcie “Byty Trebišov - predaj”

Znenie inzerátu:
Nezabudnite uviesť svoj e-mailový, alebo telefonický kontakt!